دیجی کیوان

نامکیوان ابوالحسنی
متولد1368
فعالیتDJ

کیوان ابوالحسنی

معروف به دیجی کیوان از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را در زمینه دیجی شروع کرد

به مدت یک سال در تهران فعالیت داشت و سپس از سال ۱۳۹۹ در کشور ترکیه (آنتالیا) به کار خود ادامه داد

از اواخر سال 1390 به درخواست یکی از تهیه کنندگان به جزیره کیش آمد و تا به امروز در برنامه های زیادی و همچنین دینامیت شو اجرا داشته است

خرید بلیت