سید سینا حسینی

متولد1371 تهران

سید سینا حسینی

عکاس از سال ۱۳۹۰‌ تا به امروز بازیگر تئاتر در جشنواره ملی تئاتر دانشجویان ایران در سال ۹۳ به همراه دانشگاه آزاد واحد بین الملل کیش راه اندازی گروه موسیقی دانشجویی در جزیره کیش سال ۱۳۹۴ تئاتر صحنه ای در دینامیت شو (قصر هیجان و سالن ققنوس) چندین کار بازیگری تئاتر در جزیره کیش موسیقی زنده تئاتر روز‌ واقعه در جزیره کیش موسیقی صحنه و دیجی در جنگ سیبیل شو در سال ۹۶ موسیقی صحنه و پارتنر کمدین در پازل شو از سال ۹۷ تا ۹۹  موسیقی صحنه و پارتنر کمدین در دینامیت شو از سال 99 تا به امروز
خرید بلیت