محمدرضا سلمانیان

متولد1355
فوق لیسانس بازیگری، کارگردانی
مدرس تئاتر

محمدرضا سلمانیان

سرپرست گروه نمایش سیمرغ

شش سال مسئول انجمن نمایش آمل

داور چندین جشنواره

بازیگری اول چندین جشنواره

موسس و مدیر فرهنگسرای سیاه و سفید

کارگردانی چند آیتم برای جنگ های شبانه

کارگردان هنری جنگ ستارگان (6 ماه)

خرید بلیت